Health Me

HEALTH ME

นโยบายเพื่อรักษาความปลอดภัย

Health Me เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสุขภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น

สุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของคุณ คือสิ่งสำคัญของเรา

ในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอร์มสุขภาพ ที่รวบรวมแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพอย่างครบครันมาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณในทุกๆ วัน เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการดูแลสุขภาพ และการชำระเงิน

สิ่งที่เรายึดมั่น

มีกฎระเบียบบางประการที่เราดำรงและยึดมั่นตลอดมา ซึ่งไม่สามารถละเลยได้ นั่นก็คือ หลักการเรื่องความปลอดภัย ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นพื้นฐานของมาตรการความปลอดภัยของเรา ที่เราฝึกฝนและปฏิบัติตามในการสร้างความปลอดภัยในทุกวัน
อ่านเพิ่มเติม เพื่อศึกษาว่าเราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างไร ในทุกสิ่งที่เราทำ

หลักจริยธรรม

 • คำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดการเอกสารสำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คุณต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุหรือใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดไว้ตลอดเวลาที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตามกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมเป็นความรับผิดชอบของคุณ รวมทั้งการอัพเดตและส่งเอกสารต่างๆ ของคุณอีกครั้งเมื่อเอกสารเหล่านั้นหมดอายุ หากถูกเพิกถอนหรือตามที่ทาง Health Me ร้องขอ

ตัวอย่างการละเมิด
 • การไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ
 • ใช้เอกสารปลอมในการสมัครเป็นผู้ให้บริการ
 • การทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ หรือคุกคาม ไม่ว่ารูปแบบใดๆ จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย
พฤติกรรมต่อไปนี้เป็นสิ่งห้ามกระทำบนแพลตฟอร์มของเรา: การพยายามหรือทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศโดยทางคำพูดหรือทางแตะต้องร่างกาย การข่มขืน การฆาตกรรม การลักพาตัว การข่มขู่ และความก้าวล่วงทางเพศระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยยินยอมหรือโดยประการอื่น ไม่ควรถามคำถามส่วนตัวมากโดยเด็ดขาดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของใครก็ตาม ห้ามมิให้คุณติดต่อผู้รับบริการของคุณโดยเด็ดขาดหลังจากการให้บริการด้วยเหตุผลที่เป็นส่วนตัว

ตัวอย่างการละเมิด
ให้คำมั่นต่อไปนี้ต่อผู้ใช้ Health me และผู้รับบริการทุกคน:
 • การพยายามที่จะกระทำความผิดทางอาญาหรือที่เกิดขึ้นจริงบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำร้ายร่างกาย/ทางเพศ ข่มขืน ฆาตกรรมหรือการลักพาตัว
 • ความพยายามหรือการแตะเนื้อต้องตัวที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
 • การจ้องมองหรือการแสดงท่าทางอย่างชัดเจน
 • การล่วงละเมิด/คุกคาม/ข่มขู่ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทุกรูปแบบผ่านการโทรศัพท์ แอพส่งข้อความ โซเชียลมีเดีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถามคำถามส่วนตัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก
 • การใช้คำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ
 • การล่วงละเมิดทางร่างกายทุกรูปแบบ
 • การติดต่อหรือสะกดรอยตามผู้ใช้หลังจากการให้บริการเสร็จสิ้นด้วยเหตุผลส่วนตัวไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง
คุณอาจถูกลงโทษภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณกระทำความผิดทางอาญา เช่น การลักทรัพย์ การโจรกรรม การครอบครองวัตถุหรืออาวุธที่ผิดกฎหมาย การก่อกวนที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ตัวอย่างการละเมิด
 • ความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรัฐ
 • พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการอยู่ภายใต้การสอบสวนความผิดทางอาญาโดยเจ้าหน้าที่
 • ความเสียหายโดยเจตนาหรือการทำลายทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ Health Me หรือทรัพย์สินของบริษัท
 • การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/คำสั่งตามที่ Health Me หรือรัฐบาลกำหนด
ห้ามเสพสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ขณะอยู่บนแพลตฟอร์ม Health Me ไม่อนุญาตให้นำสารผิดกฎหมาย ภาชนะเปิดแอลกอฮอล์และอาวุธเข้ามาในสถานที่ให้บริการ หากผู้ใช้หรือบุคคลทั่วไปเชื่อว่าคุณอาจอยู่ภายในอาการมึนเมาของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะยุติการรับบริการทันทีและแจ้งเตือน Health Me หรือเจ้าหน้าที่ ไม่รับหรือส่งมอบสิ่งของที่ผิดกฎหมาย/สินค้าอันตราย รวมถึงคำขอพิเศษใดๆ จากผู้ใช้สำหรับสินค้าและ/หรือบริการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการของ Health Me หากคุณมีเหตุผลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับลักษณะของการให้บริการของคุณ โปรดแจ้ง Health Me และเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างการละเมิด
 • ครอบครองอาวุธใดๆ เช่น ปืน สเปรย์พริกไทย กระบองหรือมีด
 • ครอบครองยาหรือยาเสพติดใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
 • อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ระหว่างการให้บริการของ Health Me
 • การใช้แพลตฟอร์ม Health Me โดยเจตนาหรือพยายามเป็นช่องทางสำหรับกิจกรรมทางอาญา เช่น การค้ายาเสพติด การฟอกเงิน การขนส่งสินค้าและสิ่งของผิดกฎหมาย
 • การให้บริการนอกเหนือจากที่อนุญาตโดยบริการโดยไม่รายงานต่อ Health Me /เจ้าหน้าที่: (ก) สิ่งของที่ผิดกฎหมาย/น่าสงสัย (เช่น ยาผิดกฎหมาย) (b) สินค้าอันตราย (เช่น อาวุธ) (ค) สิ่งของที่ถือว่าต้องห้ามในใบตราส่งสินค้า หรือ (ง) รายการอื่นใดที่กฎหมายห้ามไว้
ในช่วงที่มีการระบาดของโรค Covid 19 พาร์ทเนอร์ทุกคน ควรหมั่นล้างมือและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อเป็นประจำ เพื่อป้องการติดโรค พร้อมทั้งควรต้องรักษาระยะห่าง (social distance) ในขณะก่อนให้บริการ และระหว่างให้บริการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขอให้พาร์ทเนอร์สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการทำงาน หากท่านมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้ท่านรีบแจ้ง Health Me โดยเร็ว เพื่อทำการตรวจเชื้อ และรับทราบสิทธิประโยชน์จากทาง Health Me

ตัวอย่างการละเมิด
 • ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ face shield ในขณะปฏิบัติงาน หากคุณรู้สึกไม่สบาย
 • ไม่ทำการแจ้ง Health Me หากคุณติดเชื้อ หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
 • ไม่ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ให้บริการ
 • ไม่ทำการล้างมือ หรือ ทำความสะอาดมือเป็นประจำ
 • ไม่ทำการรักษาระยะห่าง (Social distance) ในขณะก่อนให้บริการ และระหว่างให้บริการ

เคารพลูกค้าของ Health Me

คุณต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่) ที่อยู่ในความครอบครองของคุณ ห้ามรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

ตัวอย่างการละเมิด

 • การแบ่งปัน แจกจ่าย และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของผู้ใช้บริการหรือนิติบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาหรือในลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ใการบันทึกเสียงหรือวิดีโอของผู้ใช้อย่างผิดกฎหมาย (เช่น ผ่านอุปกรณ์บันทึกที่ปกปิดหรือปลอมแปลง)
คุณจะต้องไม่ปฏิเสธที่จะให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นที่เสียหายกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ อายุหรือลักษณะอื่นๆ

ตัวอย่างการละเมิด
 • การปฏิเสธหรือยกเลิกการให้บริการตามลักษณะของผู้ใช้
 • ใช้คำพูดหรือข้อความที่อาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ เพศ อายุหรือลักษณะอื่นๆ ของบุคคล
รับผิดชอบการให้บริการที่คุณยอมรับและอย่ายกเลิกงานหรือโอนงานให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล พูดคุยและตกลงกับผู้ใช้บริการก่อนการให้บริการ เคารพรหัสโปรโมชั่นและส่วนลดทั้งหมดที่มอบให้กับผู้ใช้บริการ

ตัวอย่างการละเมิด
 • การรับให้บริการพร้อมกับผู้รับบริการอีกคนในขณะที่ทำการบริการอยู่
 • การขอให้ผู้รับบริการ รับบริการกับบุคคลอื่น
 • ชาร์จเกินโดยเก็บค่าบริการที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในแอป ใส่ค่าธรรมเนียมผิดหรือกำหนดค่าบริการเอง ไม่เป็นไปตามอัตราในแอป Health Me
 • ยกเลิกการจองโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องหรือให้เหตุผลเท็จ (เช่น ผู้ให้บริการปฏิเสธรับงาน)
 • การขอให้ผู้ใช้บริการยกเลิกการให้บริการ ก่อนจะเสร็จสิ้น
 • ไม่ทิ้งผู้ใช้บริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ให้ผู้รับบริการ รับบริการอื่นหรือให้รักษาโดยวิธีอื่นที่ไม่จำเป็น
 • การรวบรวมเงินสดสำหรับการจองที่ไม่ใช่เงินสด
 • ไม่เคารพโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่มอบให้แก่ผู้ใช้
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ สวมชุดของ Health Me (ถ้ามี) พูดคุยกับผู้ใช้ของเราอย่างสุภาพและยอมรับคำขอที่สมเหตุสมผลจากผู้ใช้บริการของคุณ

ตัวอย่างการละเมิด
 • สูบบุหรี่ระหว่างการให้บริการ (เช่น ระหว่างการให้บริการดูแลด้านสุขภาพ)
 • การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม (เช่น กางเกงขาสั้น/เสื้อแขนกุด/รองเท้าแตะ)
 • การไม่ปฏิบัติตามคำขอของผู้รับบริการ
 • การแลกเปลี่ยนคำพูดแบบตัวต่อตัวซึ่งถือเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเปิดเผย ซึ่งรวมถึงการพยายามที่จะขอหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย กิจวัตรประจำวันและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
สื่อสารและให้บริการที่ถูกต้อง ยืนยันตัวตนของผู้รับบริการก่อนให้บริการ ยืนยันกับผู้รับบริการหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแล การรักษา หรือบริการก่อนเลือกใช้ ดำเนินการบริการให้เสร็จสิ้นหลังจากผู้รับบริการทำการจองเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น อย่าชักชวนให้ผู้ใช้บริการทำการจองนอกแพลตฟอร์มหรือแนะนำ แอปให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ แก่พวกเขา

ตัวอย่างการละเมิด
 • บังคับให้บริการที่ไม่ได้กำหนดไว้
 • บังคับให้ผู้ใช้บริการยกเลิกการจองโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 • การไม่รับให้บริการ การดู หรือการรักษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 • ตั้งใจไปให้บริการคนอื่น
 • เจตนาป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการ / ปฏิบัติตามคำสั่ง
 • การจองนอกแพลตฟอร์มกับผู้ใช้บริการ
 • เปลี่ยนการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ
 • ส่งเสริมบริการอื่นๆ ระหว่างให้บริการผู้รับบริการของ Health Me
 • การชักชวนต่างๆ กับผู้รับบริการ/ลูกค้า/พาร์ทเนอร์แอพบริการสุขภาพท่านอื่น
 • การปลอมแปลงการให้บริการ
 • ไม่สามารถออกหลักฐานการให้บริการที่ถูกต้อง
ให้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งแล้ว ให้ติดต่อ Health Me เพื่อรายงานถึงเหตุการณ์ การติดต่อเบอร์ฉุกเฉินของ Health Me ในกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน อาจส่งผลต่อการใช้งานของบัญชีของคุณได้​

ตัวอย่างการละเมิด
 • ไม่แจ้ง Health Me ภายใน 48 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
 • ใช้สายด่วน Health me ฉุกเฉินในเหตุที่ไม่ฉุกเฉินหรือจำเป็น

เป็นพาร์ทเนอร์ Health Me ที่ดี

ห้ามโกงหรือฉ้อโกง Health Me ด้วยวิธีการใดๆ เช่น การแบ่งปันหรือสร้างบัญชีที่ซ้ำกัน ใช้เฉพาะแอปพลิเคชัน Health Me อย่างเป็นทางการที่ดาวน์โหลดจาก Google Play/Apple Store อย่าเก็บแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่อาจปรับเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ใช้ที่ตั้งใจไว้ของ Health Me ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันการปลอมแปลงตำแหน่ง อุปกรณ์ที่รูท/เจลเบรค/ดัดแปลง และ/หรือเฟรมเวิร์กที่เปิดเผย อย่าทำการจองโดยไม่ได้รับผู้ใช้บริการหรือคำสั่งซื้อ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเสมอเมื่อสร้าง/เข้าถึงบัญชีของคุณ หรือโต้แย้งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ใช้ข้อเสนอและโปรโมชั่นตามที่ตั้งใจไว้เท่านั้น หากผู้ใช้ของคุณทิ้งสิ่งของไว้เบื้องหลัง คุณจะต้องแจ้งให้ Health Me ทราบและพยายามทุกวิถีทางที่จะส่งคืนสินค้าให้กับผู้ใช้บริการหรือ Health Me อย่าระบุค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากบริการเพิ่มเติมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแกร็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เตรียมพร้อมเงินสดและกระเป๋าเงินเครดิตของคุณ

ตัวอย่างการละเมิด
 • แรงจูงใจในการโกงค่าให้บริการและองค์ประกอบรายได้อื่นๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการสมคบคิดกับผู้รับบริการ//เพื่อนร่วมงาน/พนักงานของ Health Me และการสร้างการจอง/บัญชีปลอมกับเพื่อนร่วมผู้ให้บริการ
 • จงใจใช้อุปกรณ์/โทรศัพท์มือถือที่ทำให้ระบบ GPS บกพร่อง
 • การครอบครองทรัพย์สินของผู้รับบริการที่ทิ้งไว้นานกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันกับ Health Me
 • ปลอมแปลงการจบการให้บริการ
 • บดบังหรือปิดบังหน้าอัตราค่าบริการ
ให้ความร่วมมือและอย่าล่วงละเมิด ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานของ Health Me ในความคุ้มครองของเรา ทางโทรศัพท์หรือบนโซเชียลมีเดีย การกระทำเหล่านี้รวมถึงการถ่ายรูป/วิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต การสะกดรอยตามและการขอรายละเอียดการติดต่อ

ตัวอย่างการละเมิด
 • ดูหมิ่นหรือข่มขู่แกร็บหรือพนักงานในทุกรูปแบบ
 • การเปิดโปงถึง Health Me หรือพนักงานบนโซเชียลมีเดีย
การยกเลิกงานที่มากเกินไป อัตราการรับงานที่ต่ำและการให้คะแนนที่ต่ำนั้นเชื่อมโยงกับปัญหาการฉ้อโกงและความปลอดภัย รักษาอัตราการยกเลิก อัตราการรับงานและคะแนนผู้ให้บริการตามนโยบายที่มีอยู่

ตัวอย่างการละเมิด
 • คะแนนผู้ให้บริการต่ำกว่าเกณฑ์
 • อัตราการรับงานต่ำกว่าเกณฑ์
 • อัตราการยกเลิกสูงกว่าเกณฑ์
 • อัตราการจบงานต่ำกว่าเกณฑ์
เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของทั้งผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ เราประเมินผลการปฏิบัติงานของพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่องและให้ข้อเสนอแนะ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดโดย Health Me เพื่อปรับปรุงระดับการบริการของคุณ

ตัวอย่างการละเมิด
 • ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทบทวนเนื่องจากการละเมิดจรรยาบรรณ การไม่ผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นตามที่ Health Me กำหนด
โปรดทราบว่าช่องทางนี้เป็นการรายงานเรื่องการฉ้อโกง/หรือการกระทำผิด โดยพนักงาน Health Me เท่านั้น

ท่านสามารถรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือ เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยพนักงานของ Health Me ได้ผ่านทางช่องทางนี้ โปรดทราบว่าช่องทางนี้เป็นการรายงานเกี่ยวกับการทุจริตหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทำของพนักงาน Health Me เท่านั้น

อีเมล์: [email protected] , [email protected]
การรายงานออนไลน์ : www.healthme.app
Health Me สงวนสิทธิ์ในการปฎิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวล หรือ ข้อที่เกิดจากเจตนารมย์ที่ดี

ตัวอย่างการละเมิด
 • การรักษาความลับ: รายงาน และ การระบุเอกลักษ์ต่างๆ ของ Whistleblower จะถูกเก็บรักษาความลับเป็นอย่างดี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดและเพื่อใช้สำหรับการสืบสวน
 • การโต้ตอบ: Health Me ไม่ยอมให้มีการตอบโต้ รบกวนหรือการคุกคามในรูปแบบใด ๆ ต่อผู้แจ้งเบาะแส

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ประกาศความเป็นส่วนตัว และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ใช้อธิบายว่า บริษัท สามมิตร เมดิคอล เฮลท์แคร์ จํากัด( บริษัทฯ ) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริษัท และแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงหรืออ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)
ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับลูกค้า ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ (เช่น พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ และพาร์ทเนอร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”)
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการจ้างงาน และ ข้อมูลทางการเงิน
เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน หรือฐานตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น:
 • มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • มีความจำเป็นต่อการทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และ/หรือ
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้: ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามา เช่นในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัคร (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น)
 • ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการกับ Health Me ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ (เช่น ตำแหน่งงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ความชำนาญพิเศษ และสถานะใบอนุญาตทางการแพทย์ เพศ วันเดือนปีเกิด ภาษา วุฒิการศึกษา ที่อยู่ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และข้อมูลบัญชีธนาคาร)
 • ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา (เช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอื่นๆ)
 • เข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา (เช่น รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอตามที่ท่านส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึงรูปภาพของท่านเอง)
 • ยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่างๆ (เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยันโดยบุคคลอื่น)
 • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา (เช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้) และ
 • ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป และการประกันสุขภาพอ
 • ข้อมูลอื่นใดที่คุณให้กับเรา
เมื่อใช้บริการของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น

 • ผลตอบรับ การประเมิน และความคิดเห็น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น วิธีการชำระเงิน)
 • ข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านกับแอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ผ่านการใช้ฟีเจอร์ (features) สื่อสารบนแอปฯของเรา และ
 • เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการของเรา (เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ อุปกรณ์และตัวระบุโฆษณา ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังการใช้บริการ และวันเวลาที่ท่านเยี่ยมชมข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ที่ท่านคลิกและหน้าเว็บที่ท่านดูในบริการของเรา และข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่นๆ)
 • เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งบางอย่างเมื่อท่านใช้บริการของเรา เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของท่าน สัญญาณ GPS ของอุปกรณ์มือถือ หรือข้อมูลเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ WiFi และเสาสัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียง
 • เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ (คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน แท็กพิกเซลเป็นภาพขนาดเล็กมากหรือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในภาพหรือที่รู้จักกันในชื่อ “web beacons” หรือ “clear GIFs” ที่สามารถจดจำคุกกี้ เวลา และวันที่ที่ดูหน้าเว็บ คำอธิบายของหน้าเว็บที่มีพิกเซล และข้อมูลที่คล้ายกันจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (บางครั้งเรียกว่า “คุกกี้แฟลช”) นั้นคล้ายกับคุกกี้มาตรฐาน ยกเว้นว่าสามารถมีขนาดใหญ่กว่าและถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาโดยเครื่องเล่นสื่อ ในการใช้บริการท่านยินยอมให้เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ได้)
เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงสถานะหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณเมื่อระบบหรือแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาดขณะใช้บริการของเรา การตั้งค่าอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงส่วนของเอกสารที่คุณใช้เมื่อเกิดปัญหา หรือเนื้อหาของการสื่อสารของคุณ โดยในการใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้ ข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับการรักษาของท่าน

เราอาจรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยของท่าน การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป ผลการทดสอบและรายงานทางห้องปฏิบัติการและทางพยาธิวิทยา ประวัติทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว และบันทึกเกี่ยวกับการโทรศัพท์และอีเมลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของท่าน

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงผ่านบริการและองค์กรของบุคคลที่สาม เช่น หากท่านเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook Google หรือ Twitter ผ่านบริการเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของท่านกับผู้อื่น เราอาจรวบรวมข้อมูลจากบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้
Health Me อาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่าง (“วัตถุประสงค์”) นอกจากนี้ หากท่านใช้บริการ Health Me ในหลากหลายรูปแบบ (เช่น หากท่านใช้บริการของ Health Me หลายบริการ หรือหากท่านเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ) เราอาจเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

การให้บริการและฟีเจอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อให้บริการ ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:
 • ให้บริการแก่ท่านผ่านบริการต่างๆของเรา
 • จัดหาและปรับปรุงบริการ
 • ติดต่อคุณ
 • ทำให้ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลของคุณบรรลุเป้าหมาย
 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางคลินิกเพิ่มเติมหรือสุขภาพทั่วไปจากเรา หรือในนามของบริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้
 • วิเคราะห์การใช้บริการและข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการ
 • ปรับแต่งเนื้อหาที่คุณเห็นเมื่อคุณใช้บริการ
 • ทำการค้นคว้าโดยใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก ป้องกันกิจกรรมที่อาจห้ามหรือผิดกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา (ซึ่งสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรา www.healthme.app) และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณเมื่อเรารวบรวมข้อมูลของคุณหรือตามความยินยอมของคุณ
 • สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน
 • ประมวลผล จัดการ หรือตรวจสอบสิทธิของท่านสำหรับ หรือ เพื่อสมัครบริการ โปรโมชัน รางวัล และการสมัครรับข้อมูลกับ Health Me
 • ตรวจสอบประวัติข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ยืนยันตัวบุคคลของท่าน และยืนยันอายุของท่าน (หากจำเป็น)
 • ตรวจสอบการใช้บริการ และประมวลผลการชำระเงิน
 • เสนอ รับ จัดให้ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการให้บริการประกันภัยและการเงิน
 • ติดตามความคืบหน้าในการรับบริการและตรวจสอบการให้บริการที่ผิดปกติ
 • พัฒนาประสบการณ์บนแอปฯของท่าน (เช่น เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน ระบุความต้องการของท่าน หรือพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับประสบการณ์ของท่านจากการใช้ Health Me)
 • ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (เช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (survey) ของเรา
 • การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม
 • คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
 • เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา
 • เชิญชวนท่านให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจและการค้นคว้าของเรา
 • คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
 • เปิดให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการและกำหนดการให้บริการ
 • ช่วยให้การรับบริการของท่านในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการบริการที่สมบูรณ์ เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นองค์กรที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการด้วยและผู้ที่แกร็บให้บริการในนามขององค์กรนั้น) สำหรับการให้บริการดังกล่าว
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความไว้วางใจของคุณ และเราต้องการให้คุณเข้าใจว่าเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมในเวลาใดและกับใคร

 • ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล สุขภาพอื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานราชการ บริษัทประกันภัย องค์กรจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ หรือกรรมการงานศพ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทางเลือกทางการรักษาและการสนับสนุนให้กับท่าน
 • จัผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ขายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการบริการพิเศษ เช่น การเรียกเก็บเงิน การประมวลผลการชำระเงิน การบริการลูกค้า การปรับใช้อีเมล การวิเคราะห์ธุรกิจ การตลาด (รวมถึงการโฆษณา การตลาดมือถือ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการกำหนดเป้าหมายใหม่ แต่ไม่จำกัด) การโฆษณา การตรวจสอบประสิทธิภาพ การโฮสติ้ง และการประมวลผลข้อมูล ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการที่พวกเขาให้แก่เรา
 • พันธมิตรการวิจัย เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรการวิจัยของเราเพื่อดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การแบ่งปันดังกล่าวอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก
 • บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเราที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้
 • การถ่ายโอนธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กรที่สำคัญ เช่น การขายเว็บไซต์ การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ หรือในกรณีล้มละลายซึ่งเป็นไปได้ยาก
 • วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย คำขอการบังคับใช้กฎหมาย การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการสอบถามจากรัฐบาล และเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ สุขภาพ ความปลอดภัย และความปลอดภัยของ บริษัท บริษัทในเครือ ผู้ใช้ หรือประชาชน หากเราถูกบังคับตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สาม เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลในบันทึกของเรา เว้นแต่การทำเช่นนี้จะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือถ้าคุณไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่เรา
 • ด้วยความยินยอมของคุณหรือตามการตัดสินใจของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลหรือตามความยินยอมหรือการตัดสินใจของคุณ
หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook Google หรือ Twitter ผ่านบริการของเราเพื่อเข้าสู่บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับผู้อื่น บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ และพวกเขาอาจแจ้งการเชื่อมต่อบนบริการของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง

หากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราเชื่อมโยง คุณควรทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณแบ่งปันนั้นสามารถถูกอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่เหล่านี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขณะเข้าร่วมในพื้นที่เหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะส่งในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้บริการทุกคน ซึ่งรวมถึง:

 • ท่านควรเข้าใจว่าไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลหรือการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โปรดทราบว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีการป้องกันความปลอดภัย เช่นเดียวกับข้อมูลที่ท่านส่งให้เรา และเราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว
 • การตรวจสอบพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการก่อนจะเปิดให้พาร์ทเนอร์เหล่านี้ใช้บริการของเรา
 • การระบุพฤติกรรมการให้บริการไม่ปลอดภัย
 • การระบุตัวตนของท่านขณะที่ท่านลงชื่อเข้าใช้ Health Me
 • การใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดและนโยบายของเรา
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการสนับสนุนผู้ใช้บริการ โดยเราอาจดำเนินการดังนี้
 • สืบสวนและจัดการปัญหาของผู้ใช้บริการต่างๆ
 • ติดตามและพัฒนา หรือตอบกลับด้านการสนับสนุนผู้ใช้บริการ
 • ตอบคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ
 • แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนผู้ใช้บริการ
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความพอใจของท่าน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาด้านการให้บริการประกันและการเงิน
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท เพื่อตรวจจับ ป้องกันหรือดำเนินคดี หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ ถูกคาดหวัง หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้นโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา และ
 • คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท
บริการบางอย่างของเราอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ควบคุม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรธุรกิจเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการโฆษณาอื่นๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านคุกกี้ พิกเซล พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง และเทคโนโลยีอื่นๆ
 • บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาบนบริการของเราและที่อื่นทางออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจ ความชอบ และลักษณะของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ และการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • บุคคลที่สามบางคนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราเพื่อจัดทำโฆษณาตามความสนใจในบริการของเราและที่อื่นๆ รวมถึงเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมบนบริการของเราเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของท่าน เพื่อนำเสนอโฆษณา (จากเราและบริษัทอื่นๆ) ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • บุคคลที่สามบางคนอาจเข้าร่วมในองค์กรอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการใช้แอพและเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือคุณอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปิดการใช้งานเทคโนโลยีโฆษณาเป้าหมายในแอพมือถือ อุปกรณ์มือถือจำนวนมากอนุญาตให้คุณยกเลิกการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายสำหรับแอพมือถือโดยใช้การตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบการตั้งค่ามือถือของท่าน ท่านอาจถอนการติดตั้งแอพของเราโดยใช้กระบวนการถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรือตลาดแอพของท่าน
 • หากต้องการยกเลิกโฆษณาตามความสนใจในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทที่เข้าร่วมใน Digital Advertising Alliance หรือโปรแกรมการไม่เข้าร่วม Network Advertising Initiative กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา ท่านอาจยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านการตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของท่าน แต่ตัวเลือกการยกเลิกอาจใช้ได้กับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เมื่อท่านเลือกไม่ใช้เท่านั้น ดังนั้นคุณควรเลือกไม่ใช้เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน หากท่านต้องการปิดการเชื่อมโยงข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ หากท่านยกเลิกท่านจะยังคงได้รับโฆษณา แต่โฆษณานั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับท่านและความสนใจของท่าน และประสบการณ์ของท่านในบริการของเราอาจลดลง
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน (จากความสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์) หรือพาร์ทเนอร์ของ Health Me ผู้สนับสนุน และผลิตภัณฑ์ของสื่อโฆษณาหรือโปรโมชัน โดยเราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • ส่งข้อเสนอพิเศษจากบริการทั้งหมดของ Health Me ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับท่าน
 • ส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ และ
 • เพื่อแจ้ง เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น
เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม (รวมถึงทางข้อความ, แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสาร (เช่น WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo)) การแจ้งเตือนในแอปฯ การโทรและการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกการรับการสื่อสารสำหรับการตลาด ให้ท่านกดที่ลิงก์ “ยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาด (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจบอกเลิกใช้บริการโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านในแอปฯ ของเรา โดยเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า แม้ท่านจะเลือกปิดรับการสื่อสารสำหรับการตลาดหรือโปรโมชัน แต่ Health Me ยังสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราแก่ท่านได้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม คะแนน รางวัล เป็นต้น)
หากท่านเผยแพร่เนื้อหา (เช่น รีวิวหรือแสดงความคิดเห็น) บนแพลตฟอร์มของ Health Me เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อโปรไฟล์ รูปภาพที่ถูกอัปโหลด) และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านรวบรวมไว้ในเนื้อหาของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “แนวทางการรีวิว”
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะแก้ไขวันที่ “วันที่มีผล” ข้างต้นและโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมบริการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา
เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุ (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานท่านอื่น
ตัวอย่างเช่น:
 • หากท่านเป็นผู้ใช้บริการ เราอาจให้ชื่อบัญชีของผู้ใช้บริการ ตำแหน่งที่อยู่ของท่านแก่พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการเพื่อให้บริการตามคำขอของท่าน
 • หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน เบอร์โทรศัพท์ และผลการประเมินของท่านแก่ผู้รับบริการ
 • หากท่านใช้บริการการสื่อสาร (Chat) ในแอปฯ ของเรา เราอาจเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่ท่านลงทะเบียนกับ Health Me แก่บุคคลอื่นที่สื่อสารกับท่าน
บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Health Me ของท่าน
ตัวอย่างเช่น:
 • หากท่านเป็นผู้รับบริการของพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยตำแหน่งชื่อของพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ
เจ้าของบัญชี Health Me ที่ท่านใช้
ตัวอย่างเช่น นายจ้างของท่านอาจได้รับข้อมูลการให้บริการของท่าน หากท่านใช้บัญชี Health Me ของนายจ้างของท่าน

กับบริษัทลูกและบริษัทในเครือ
เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทในเครือ บริษัทในเครือของ Health Me มีการเปิดเผยทรัพยากรร่วมกัน เช่น โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้อง ตรงประเด็น และปลอดภัยเมื่อใช้บริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ตัวอย่างเช่น เราทำสิ่งนี้เพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น กรอกข้อมูลการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติจากการใช้บริการของ Health Me เมื่อท่านสมัครเข้ามาใช้บริการใหม่ของ Health Me

กับผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของ Health Me
เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง
 • ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
 • เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
 • พาร์ทเนอร์ด้านสื่อโฆษณา การตลาด และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับ Health Me หรือในนาม Health Me
 • พาร์ทเนอร์สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม
 • พาร์ทเนอร์จัดหาดูแลสุขภาพ และพาร์ทเนอร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
 • พาร์ทเนอร์ด้านประกันและการเงิน
 • คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้จัดการทรัพย์สิน และ ผู้รับฝากสินทรัพย์
 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน
 • พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้ค้า หรือผู้จัดหาการบริการด้านสุขภาพที่เป็นบุคคลภายนอก
ตัวอย่างเช่น
 • หากท่านขอรับบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของ Health Me หรือใช้โปรโมชันจากพาร์ทเนอร์ของ Health Me อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพาร์ทเนอร์ของ Health Me
กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ
เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น) หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • เมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือ
 • เมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม (เช่น ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการ การติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา)
การโอนกิจการ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่มาจากการเข้าซื้อกิจการ การขาย การควบรวมกิจการ การร่วมทุน การรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดหาเงินทุน หรือธุรกรรมทางธุรกิจประเภทอื่นใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของเราที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ท่านได้ทำข้อตกลงไว้ก่อนหน้านี้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในประกาศนี้ เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือ เราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอาศัยอยู่ขณะที่ใช้บริการของเรา ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”)

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงมีฐานทางกฎหมายอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อีกทั้ง เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลในประเทศอื่นนั้นมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลในมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ฐานทางกฎหมายของเราคือ ความยินยอม (เช่น เราอาจขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอยู่ไปยังประเทศอื่นขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือ การใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ ตามกฎหมาย

คุกกี้ (Cookies) และการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

Health Me และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของแกร็บอาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash) (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปฯของท่านเทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่าน
คุกกี้อาจมีตัวระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ และอยู่ในที่อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน และบนหน้าเว็บของเรา คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อ:
 • จัดเตรียมฟังก์ชันพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา
 • ตรวจสอบท่านหรือจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าผู้ใช้ของท่าน
 • นำเสนอและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา เช่น คำนวณจำนวนการดูหรือการคลิกผ่าน
 • การวิเคราะห์การเข้าชมไซต์และแนวโน้มการเข้าชม
 • ให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนแอปฯและเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบริษัทอื่น (ไม่ว่าโดยเราหรือโดยผู้โฆษณารายอื่น) และ
 • ปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์โดยทำความเข้าใจพฤติกรรมออนไลน์และความสนใจของผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเราโดยทั่วไป
Health Me อาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่ Health Me เก็บรวบรวมของเพื่อ Health Me เอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น
ท่านมีสิทธิเลือกที่จะปิดใช้งาน บล็อก หรือระงับใช้งานคุกกี้ โดยแกร็บขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านปฏิเสธหรือทำการลบคุกกี้บางส่วน อย่างไปก็ตามการปิดใช้งานคุ้กกี้ดังกล่าวย่อมมีผลต่อความพร้อมใช้งาน การทำงาน หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่านเพื่อระงับ บล็อกหรือปิดใช้งานคุกกี้ และลบประวัติการเข้าชมของท่านหรือแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน โดยการตั้งค่าอาจอยู่ภายในส่วน “ประวัติ”, “ความพึงพอใจ”, “การตั้งค่า” หรือ “ความเป็นส่วนตัว” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจศึกษาตรงส่วนขอความช่วยเหลือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เราอาจอำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น บนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่ท่านอาจเป็นผู้ใช้บริการ

ท่านสามารถระงับ Health Me ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการแสดงโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านได้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านแอปฯ ของ Health Me โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ท่าน กำลังใช้งาน ท่านอาจเลือกให้ปิดการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือ (เช่น ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Apple (ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Google (GAID)) และความสามารถในการติดตามผ่านแอปฯและเว็บไซต์ที่มีบริษัทอื่นเป็นเจ้าของ โดยทำการปรับการตั้งค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือของท่าน จากการรีเซ็ต ลบ จำกัด และ/หรือยับยั้งการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือดังกล่าว

แม้ว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแสดงสื่อโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านบนแพลตฟอร์มอื่น แต่ท่านอาจยังคงเห็นโฆษณาทั่วไปที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน เนื่องจากเราทำงานร่วมกับผู้ผลิตโฆษณาหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกให้แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล ท่านสามารถจำกัดการดูโฆษณาเหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มนั้นๆ
เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตมิใช่ช่องทางที่ปลอดภัยเสียทีเดียว แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป
ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี
 • เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยินยอมของท่าน)
 • ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา และเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยิมยอม หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และ
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดกฎหมาย
เมื่อท่านมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านและปฏิบัติตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา

อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกข้อตกลงในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้แอปฯและบริการได้

เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต

เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของท่านก่อน เราอาจจะขอให้ท่านแสดงข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการระบุตัวตนและ/หรือยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ

เมื่อยืนยันได้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการขอใช้สิทธิ เราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด
Health Me มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแกร็บจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปฯ หรือช่องทางอื่นของเราตามความเหมาะสมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ เราจะลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วบนเว็บไซต์ https://www.healthme.app โดยเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้การที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับแกร็บต่อไปภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้ หรือภายหลังการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

ช่องทางการติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ https://www.healthme.app/contact หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่:
ชื่อ : บริษัท สามมิตร เมดิคอล เฮลท์แคร์ จำกัด
ที่อยู่ : 295/9 ถนนอโศก-ดินแดง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-114-8025
เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โปรดเลือกกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น

เงื่อนไขการให้บริการ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

ข้อตกลงการใช้บริการ

หมวด ก – ข้อกำหนดทั่วไป

1.คำนำ
1.1. โปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การใช้บริการ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) จะถือว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการนี้ ข้อตกลงการให้บริการและ นโยบายของ Health Me (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) จะมีผลบังคับใช้กับคุณ และถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างคุณกับ Health Me (“ ข้อตกลง”) (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของคุณ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ที่ให้บริการโดย Health Me หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงการให้บริการนี้ โปรดยกเลิกหรือหยุดการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ทันที

1.2. Health Me อาจแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อตกลงในเมื่อใดก็ได้ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อ Health Me ประกาศลงบน https://www.healthme.app หรือบนแอปพลิเคชัน คุณมีหน้าที่ในการทบทวนและตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอว่ามีการแก้ไขหรือไม่ หากคุณยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง จะถือว่าคุณตกลงผูกพันในการแก้ไขดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะได้ทบทวนหรือตรวจสอบการแก้ไขข้อตกลงการให้บริการนี้หรือไม่ก็ตาม

1.3. หากคุณใช้บริการในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณเคยลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน (“ประเทศอื่น”) คุณต้องทบทวนและตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการของประเทศอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.healthme.app เนื่องจากข้อตกลงบางข้ออาจแตกต่างกันกับประเทศที่คุณเคยลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันก่อนหน้านั้น หากคุณใช้บริการในประเทศอื่น จะถือว่าคุณตกลงผูกพันตามข้อตกลงการให้บริการของประเทศอื่นในข้อที่แตกต่างกับประเทศที่คุณเคยลงทะเบียนด้วย

1.4. Health Me คือบริษัททางเทคโนโลยีที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับบริการด้านสุขภาพ เพื่อรับบริการที่ให้บริการโดย Health Me หรือพาร์ทเนอร์ สินค้าหรือบริการนั้นอาจถูกจัดหาให้โดย Health Me หรือพาร์ทเนอร์ก็ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ในกรณีที่สินค้าหรือบริการจัดหาให้โดยพาร์ทเนอร์ หน้าที่ของ Health Me คือเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคกับพาร์ทเนอร์ แกร็บไม่ต้องรับผิด ต่อการ กระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของพาร์ทเนอร์แต่อย่างใด พาร์ทเนอร์จะต้องรับผิดในความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการ และพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของ Health Me รวมถึง พาร์ทเนอร์จะไม่แสดงตัวว่าเป็นบุคคลตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าด้วย และโซลูชั่นที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ Health Me จัดหาให้แก่ผู้บริโภคด้วย

คำต่าง ๆ ที่ระบุในข้อตกลงการให้บริการนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้
2.1. “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องที่สร้างขึ้นโดย Health Me (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อให้ผู้บริโภค และพาร์ทเนอร์ดาวน์โหลดได้
2.2. “ผู้บริโภค” หรือ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้บริโภคที่เข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการโซลูชั่น
2.3 “ค่าธรรมเนียมผู้บริโภค” หรือ “ค่าธรรมเนียมผู้ใช้” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคได้รับบริการโซลูชั่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ภาษี และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือได้รับบริการโซลูชั่น
2.4 “Health Me” หรือ “เรา” หมายถึง
2.4.1. บริษัท สามมิตร เมดิคอล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสุขภาพ ที่รวบรวมแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ
2.5 “นโยบายแกร็บ” มีความหมายดังต่อไปนี้
2.5.1. ประกาศความเป็นส่วนตัว
2.5.2. หลักจริยธรรมของพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ/พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย หรือหลักจริยธรรมผู้บริโภค แล้วแต่ที่มีผลบังคับ และ
2.5.3. เอกสารอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบาย ประกาศ แนวทาง คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปรากฎอยู่บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ หรือข้อตกลงที่เรามีหรือที่คุณตกลงเข้าผูกพันเป็นครั้งคราว
2.6 “พาร์ทเนอร์” หมายถึง บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ (ที่ไม่ใช่ Health Me หรือ สามมิตร เมดิคอล เฮลท์แคร์ จำกัด ) ที่จัดหาโซลูชั่นให้แก่ผู้บริโภคผ่านการบริการ รวมถึง (ก) พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ หรือพาร์ทเนอร์ผู้ดูแล (ข) พาร์ทเนอร์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ (ค) ผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการอื่น ๆ
2.7. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ หรือที่ยืนยันได้ว่าเป็นคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนตัว อีเมล์ ภาพของคุณ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลทางชีวภาพ เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ
2.8 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ พอร์ทัล (Portal) หรือเว็บไซต์ ที่แกร็บเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ดำเนินการ หรือแกร็บเป็นผู้ทำให้ผู้บริโภค หรือพาร์ทเนอร์สามารถใช้งานได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับบริการและ/หรือโซลูชั่น
2.9 “เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม” หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม
2.10 “ประกาศความเป็นส่วนตัว” หมายถึง ประกาศความเป็นส่วนตัวซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.healthme.app/member_privacy_policy ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
2.11 “มาตรการการแก้ไข” หมายถึง ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 29.2 ของหมวด ก.
2.12. “บริการ” หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคกับพาร์ทเนอร์หรือกับผู้บริโภคท่านอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการโซลูชั่น
2.13 “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน บริการ และ/หรือ โซลูชั่น ที่แกร็บเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้
2.14 “โซลูชั่น” หมายถึง การเดินทาง การขนส่ง อาหารหรือเครื่องดื่ม ของชำ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถใช้หรือเข้าถึงได้ ผ่านสิ่งที่เสนอให้ดังต่อไปนี้
2.14.1. Health Me
2.14.2. Health Me Job
2.15 “คุณ” หมายถึง และ/หรือ ผู้บริโภคแล้วแต่กรณี
3.1. ในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม คุณได้รับรอง รับประกัน และผูกพันว่า
3.1.1 คุณมีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงนี้ หรือได้รับอนุญาตหรือได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเข้าทำข้อตกลงนี้ได้แล้ว
3.1.2 ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราตามที่ต้องมีการให้ข้อมูลเพื่อใช้บริการนั้น มีความถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และรับประกันว่าจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้เราทราบภายในเวลาอันสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ คุณตกลงว่าแกร็บจะยึดถือว่าข้อมูลที่คุณให้ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณรับทราบว่าหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ทำให้เข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สมบูรณ์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม แกร็บมีสิทธิแต่ไม่เป็นข้อผูกมัด ในการบอกเลิกข้อตกลงและการใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวแต่อย่างใด
3.1.3 คุณจะให้ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร ใบอนุญาต การอนุญาต หรือการอนุมัติที่เราร้องขอหรือต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณ
3.1.4 คุณจะต้องใช้ access point หรือบัญชีที่ Health Me อนุญาตให้ใช้ได้เท่านั้น
3.1.5 คุณรับทราบและตกลงว่า 1บัญชีสามารถลงทะเบียนใช้ได้กับ 1 อุปกรณ์เท่านั้น เว้นแต่ Health Me อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น
3.1.6 คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวตนที่สามารถใช้เข้าถึงบริการของเราไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
3.1.7 คุณจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือสถานะผู้บริโภคของคุณ และคุณจะต้องไม่มอบหมาย หรือโอนบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น
3.1.8 คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น
3.1.9 ตลอดเวลาที่คุณใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม คุณตกลงผูกพันตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้กับคุณในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์
3.1.10.คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อตัวคุณเองและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันในการเก็บหรือส่งสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย หรือ ใช้ในการหลอกลวง
3.1.11 คุณจะต้องไม่พยายามรบกวนการทำงานของบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือทำให้บริการและ/หรือแพลตฟอร์มแย่ลง หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบริการและ/หรือแพลตฟอร์มไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะไม่กระทำการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) การส่งสแปมหรือส่งข้อความซ้ำ ๆ หรือ ข้อความอันไม่พึงประสงค์ (ข) การส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นการละเมิด ลามกอนาจาร ข่มขู่ ใส่ร้าย หรือเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (ค) การส่งสื่อที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย (ง) แทรกแซงหรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น (จ) พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ ระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฉ) การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (ช) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราหรือที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจต่อเรา (ซ) การหลีกเลี่ยงการใช้งานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มและเครือข่ายที่บริการดำเนินการอยู่ และ (ฌ) การใช้โปรแกรมหรือสคริปต์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสไปเดอร์เว็บ โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ เว็บหุ่นยนต์ Web ants ตัวทำดัชนีเว็บ บอต ไวรัสหรือเวิร์ม หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายรายการต่อวินาที เพื่อเป็นภาระหรือขัดขวางการดำเนินการและ/หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม
3.1.12 คุณจะไม่พยายามใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องโดยใช้แพลตฟอร์ม เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีใด หรือคัดลอก ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่ายหรือใช้ในทางอื่นหรือสื่อสารข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Health Me ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
(ก) สร้าง รวบรวม ประมวล หรือจัดหมวดหมู่จากเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแพลตฟอร์ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ยกเว้นการใช้งานแบบส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์
(ข) คัดลอกเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มหรือการทำ “ภาพเสมือน” แพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ หรือบนอุปกรณ์ไร้สายหรือบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการทำซ้ำเนื้อหาผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามและรีวิวเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ หรือสื่อ หรือโครงสร้างการนำทาง หรือการนำเสนอของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาในที่อื่น ๆ
(ค) ดำเนินการขุดข้อมูลหรือกระทำการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ส่วนที่ต้องการเพื่อนำมาใช้งาน และ
(ง) แยกส่วน แปลย้อนกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือพยายามได้มา และเข้ารหัสหรือแยกซอฟต์แวร์ออกจากแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านแพลตฟอร์ม
3.1.13 คุณจะต้องไม่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่มีการดัดแปลง ด้วยวัตถุประสงค์ในการหลบเลี่ยงการตรวจจับหรือเพื่ออำนวยความสะดวกการกระทำใด ๆ ที่มุ่งหมายเพื่อกระทำการทุจริตต่อแกร็บหรือเพื่อรบกวนฟังก์ชั่นการใช้งานของแพลตฟอร์ม
3.1.14 คุณจะไม่ใช้แพลตฟอร์มในการส่งหรือจัดเก็บสิ่งใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวง
3.1.15 คุณจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในการสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือกระทำการอันไม่เหมาะสมหรือไม่ให้ความเคารพต่อแกร็บหรือบุคคลภายนอก
3.1.16 คุณยินยอมว่าการบริการจะให้บริการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความพยายามที่สมเหตุสมผล (reasonable effort basis)
3.1.17 คุณยินยอมว่าการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายแกร็บซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
3.1.18 คุณยินยอมที่จะสนับสนุน Health Me ในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดย Health Me ตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ
3.1.19 คุณจะให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ Health Me และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิที่จะให้ Health Me -ข้อมูลดังกล่าวกับเราเพื่อนำไปพัฒนาบริการและแพลตฟอร์ม ให้กับคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราอาจแจ้งให้คุณทราบก่อนหรือในขณะที่จะมีการใช้ข้อมูลนั้น ๆ
3.1.20 คุณทราบว่าในการใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หากมีการเรียกใช้บริการโซลูชั่นผ่าน SMS หรือบริการเครือข่ายโทรศัพท์ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการเครือข่ายโทรศัพท์ รวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือด้วยตัวคุณเอง
3.1.21 คุณยินยอมว่าแกร็บอาจพิจารณาระงับการใช้บัญชีของคุณชั่วคราว หากคุณไม่ได้การทำธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันสุดท้ายของการทำธุรกรรม และแกร็บอาจปิดใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณก็ได้ ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว และ
3.1.22 คุณยินยอมและให้ถือว่าคุณจะรับผิดชอบและรับผิดในบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นแก่คุณ แก่แกร็บหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้
3.2. หากคุณคือ พาร์ทเนอร์ คุณได้รับรอง รับประกัน และผูกพันเพิ่มเติมว่า
3.2.1. คุณครอบครองใบอนุญาต การอนุญาต การอนุมัติ ความยินยอม กรมธรรม์ประกันภัยพื้นฐาน และมีอำนาจ ที่เกี่ยวกับการบริการโซลูชั่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณใช้บริการ
3.2.2 ตราบเท่าที่นำมาบังคับใช้ได้ คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และมีอำนาจในการดำเนินการ และคุณมีใบอนุญาต และการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ อุปกรณ์ หรือส่วนควบหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสื่งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการบริการโซลูชั่นแก่ผู้บริโภค
3.2.3 ตราบเท่าที่นำมาบังคับใช้ได้ คุณมีกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่มีผลใช้บังคับได้ (ในจำนวนเงินที่คุ้มครองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป) อันเกี่ยวข้องกับการบริการโซลูชั่นของคุณ
3.2.4 คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในบรรรดาการอ้างสิทธิ คำพิพากษาและความรับผิดชอบที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการบริการโซลูชั่นของคุณ
3.2.5 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการโซลูชั่นของคุณและจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากมีการละเมิดกฎหมายเช่นว่านั้น
3.2.6 คุณจะต้องไม่ติดต่อผู้บริโภคด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการให้บริการ
3.2.7 คุณจะต้องไม่ค้นหาย้อนกลับ ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มม หรือผู้บริโภคของแกร็บ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีผู้บริโภคที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ ไปจนถึงแหล่งที่มาของบัญชีนั้น หรือใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการต่าง ๆ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือมอบให้ผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้รับมาจากการใช้แพลตฟอร์ม
3.2.8 คุณรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อจับคู่กับผู้บริโภคแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายบริการเครือข่ายโทรศัพท์ รวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือจะเป็นภาระของคุณแต่เพียงผู้เดียว
3.2.9 หากคุณถูกร้องขอให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานโดยนายจ้างของคุณ นายจ้างของคุณจะเป็นเจ้าบัญชีผู้บริโภคนั้น ๆ และคุณรับรองและรับประกันว่าว่าคุณมีอำนาจในการกระทำนั้น ๆ แทน และมีผลผูกพันนายจ้างของคุณ
3.2.10 คุณตกลงว่า คุณจะต้องไม่ให้มอบคูปองหรือแนะนำส่วนลดอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริโภค และห้ามไม่ให้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อย่างเคร่งครัดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขุดข้อมูลของแกร็บหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือการบริการ การละเมิดข้อนี้จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการขโมยข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่ง และ Health Me สงวนสิทธิในการดำเนินการต่อกรณีดังกล่าว ตามที่แกร็บเห็นสมควรตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ และ/หรือ รวมถึงการดำเนินการกับบุคคลธรรมดาหรือที่สิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว้ และ
3.2.11 โดยไม่มีการละเมิดข้อที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อมูลที่คุณส่งให้เราเพื่อการลงทะเบียนของคุณในฐานะพาร์ทเนอร์ในระบบของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว อาจเชื่อมโยงกับบัญชีในแอปพลิเคชันหรือในกระบวนการให้บริการในแอปพลิเคชันนี้ คุณยินยอมที่จะให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของคุณผ่านระบบของเรา และเพื่อดำเนินการขอใช้แพลตฟอร์ม การใช้บริการแพลตฟอร์มของคุณอาจถูกตรวจสอบโดยเรา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและบัญชีของคุณ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นด้วย
คุณตกลงด้วยว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้รับโดยผ่านทางแพลตฟอร์มหรือสิ่งอื่นจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยตรงและโดยเฉพาะ สำหรับวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกลบหรือทำให้มีการปิดบังการระบุตัวตนเมื่อข้อมูลสส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถูกเก็บรักษาเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อคุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคโดยผ่านทางแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ได้รับการยืนล่วงหน้าเพื่อที่จะแก้ไขการสั่ง คุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นเท่านั้นและทำลายหรือลบทันทีเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์นั้นแล้ว​ 3.3 หากคุณคือ ผู้บริโภค คุณได้รับรอง รับประกันและผูกพันเพิ่มเติมว่า
3.3.1 คุณจะใช้บริการและแพลตฟอร์มเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล หรือใช้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต หากเป็นกรณีที่คุณใช้งานเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบ (10) ปี (“ผู้เยาว์”) คุณจะต้องรับผิดชอบการใช้งานของผู้เยาว์นั้นด้วย
3.3.2 ตราบเท่าที่นำมาบังคับใช้ได้ คุณตกลงว่าจะระบุจำนวนผู้โดยสารให้ถูกต้อง เมื่อมีการเรียกใช้บริการ
3.3.3 คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าหากข้อมูลของจำนวนผู้โดยสารไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ พาร์ทเนอร์มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองของคุณ และคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ตามนโยบายการยกเลิกตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ Health Me
3.3.4 คุณจะไม่ติดต่อพาร์ทเนอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการติดต่อที่เกี่ยวกับการบริการ และ
3.3.5 คุณจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือพยายามสร้างความเสียหายต่อพาร์ทเนอร์หรือทรัพย์สินของพาร์ทเนอร์ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
รุ่นหรือเวอร์ชั่นของเราท์เตอร์ เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอาจมีเฟิร์มแวร์หรือการตั้งค่าที่อาจไม่สามารถเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อที่จะรองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์และรุ่นที่ใช้กันโดยทั่วไปในท้องตลาด รวมถึงเบราว์เซอร์ที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจงได้
5.1. Health Me และผู้อนุญาตของ Health Me ยินยอมให้คุณใช้และเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการโดยสามารถเพิกถอนได้ โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่สามารถโอนได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สิทธิทั้งหมดที่มิได้มอบให้แก่คุณไว้อย่างชัดแจ้งจะสงวนไว้สำหรับ Health Me และผู้อนุญาตของ Health Me เท่านั้น
5.2 คุณจะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
5.2.1 โพสต์ แจกจ่ายหรือสร้างขึ้นใหม่ซึ่งสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยไม่ได้ขอการชำระเงิน
5.2.2 นำออกซึ่งการแจ้งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ บนแพลตฟอร์ม
6.1. เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับพาร์ทเนอร์ (พาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ผู้จัดส่ง)
6.1.1. . Health Me จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการของคุณ (“ค่าใช้บริการ”) โดยค่าใช้บริการสูงสุดไม่เกิน 25% ของค่าธรรมเนียมผู้ผู้รับบริการ เว้นแต่จะแจ้ง ไว้เป็นอย่างอื่นและคุณได้ยอมรับแล้ว ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ ค่าใช้บริการจะต้องชำระให้แก่ Health Me ทันทีและไม่สามารถเรียกคืนได้ นโยบายการไม่คืนเงินนี้จะบังคับใช้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงการตัดสินใจในการยกเลิกการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ การตัดสินใจสิ้นสุดหรือระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ การรบกวนการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยวางแผนไว้ โดยอุบัติเหตุ หรือโดยตั้งใจ หรือโดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม
6.1.2. คุณตกลงและยินยอมให้แกร็บดำเนินการหรือกระทำการในฐานะตัวแทน เพื่อการเก็บเงินจากผู้บริโภค และนำส่งให้กับคุณตามจำนวนเงินของค่าธรรมเนียมผู้บริโภคที่ต้องจ่ายให้คุณอันเกิดจากการให้บริการโซลูชั่น
6.1.3. Health Me อาจใช้สิทธิในการระงับหรือประมวลผลธุรกรรมใด ๆ หากมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้น อาจเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือการกระทำอันเป็นอาชญากรรม หรือเมื่อคุณหรือผู้บริโภคผิดข้อตกลงนี้ โดยแกร็บจะไม่รับผิดชอบในบรรดาการหักเงิน ความล่าช้า หรือการระงับ หรือการยกเลิกการชำระเงินใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้กับคุณ
6.1.4 Health Me อาจใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการเสนอโปรโมชั่นต่อผู้บริโภค ด้วยคุณสมบัติและอัตราที่แตกต่างกันบนโซลูชั่น Health Me อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริการเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
6.1.5 Health Me อาจจัดการการจ่ายเงิน/รับชำระเงินให้แก่คุณในรูปของ ( ) ซึ่งคุณรับรู้และยินยอมว่าคุณได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมจากแกร็บในด้านขั้นตอนวิธีการใช้งาน และการจัดการกระเป๋าเงินผู้ให้บริการแล้ว
6.1.6 คุณสามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินผู้ให้บริการ (“เครดิต”) (“H Coin”) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเครดิตขั้นต่ำ ในลักษณะใดก็ตามที่ Health Me กำหนดเป็นครั้งคราว (เช่น การเติมเงินสดและการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต )
6.1.7 ยอดเงินเครดิตไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือคืนเงินได้ ไม่สามารถขายต่อ แลกเปลี่ยน หรือโอนเป็นมูลค่าได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เครดิตจะไม่ถูกพิจารณา ตีความ หรือใช้เป็นเครื่องมือที่มีค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือเงินได้อื่นใดจากเครดิตของคุณ ทั้งนี้ แกร็บอาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่แกร็บถือไว้ในนามของคุณ ซึ่ง คุณตกลงโอนสิทธิ์ในดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากเครดิตของคุณให้กับแกร็บ
6.1.8 คุณสามารถเช็คจำนวนเงินในกระเป๋าเงินผู้ให้บริการของคุณได้ในแอปพลิเคชัน Health Me Job จำนวนเงินในกระเป๋าเงินผู้ให้บริการของคุณที่แสดงในแอปพลิเคชันจะเป็นหลักฐานของจำนวนเงินในกระเป๋าเงินผู้ให้บริการของคุณ
6.1.9 คุณรับรู้และเข้าใจว่า Health Me อาจหัก, ระงับ, ถอนหรือกระทำการใดก็ตามแก่เงินสดหรือเครดิตตามดุลยพินิจในกระเป๋าเงินผู้ให้บริการของคุณ หากมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าคุณได้กระทำการใดที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม ซึ่งจะถือว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือถูกพักจากการให้บริการตามระยะเวลาที่แกร็บกำหนด ตามที่ Health Me พิจารณาเห็นสมควร
6.1.10 คุณตกลงยินยอมให้ Health Me หักเงินในบัญชีบัญชีกระเป๋าเงินผู้ให้บริการของคุณ เพื่อการชำระหนี้ใดๆ ที่คุณมีต่อ Health Me หรือบริษัทในเครือของ Health Me รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการซื้อขาย การชำระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน หรือหนี้เงินกู้ (ตามที่คุณได้เข้าทำ) ให้แก่ Health Me หรือบริษัทในเครือของ Health Me ที่เกี่ยวข้อง
6.1.11 Health Me สงวนสิทธิ์ในการระงับธุรกรรมใดๆ ของคุณ หากมีเหตุให้อาจเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรม หรือเมื่อคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องไม่ถือความรับผิดชอบของ Health Me ในการยึดหน่วง ทำให้ล่าช้า ระงับ ยึด หรือยกเลิกการชำระเงินให้แก่คุณ
6.2 เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับผู้บริโภค
6.2.1 ผู้บริโภคจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมผู้บริโภคสำหรับบริการทั้งหมดที่นำเสนอในแอปพลิเคชันตามวิธีการที่เลือกไว้ในขณะที่ทำการจอง ซึ่งอาจเป็นเงินสด หรือวิธีการชำระเงินอัตโนมัติวิธีใดวิธีหนึ่งที่มีให้คุณเลือกในแอปพลิเคชัน การชำระเงินใด ๆ ตามที่คุณเลือกดังกล่าวไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถเพิกถอนได้
6.2.2 การชำระเงินอัตโนมัติสามารถทำได้ด้วย บัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallets) หรือช่องทางชำระเงินอื่นใดที่มีให้ในแอปพลิเคชัน
6.2.3 หากคุณเลือกชำระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ คุณตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ H Coin Wallet
6.2.4 หากคุณเลือกชำระด้วยวิธีการ QR PAYMENT (H Coin) คุณจะต้องลงทะเบียนบัตรที่สามารถใช้ได้ของคุณตามวิธีการที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน และคุณตกลงยินยอมให้เราตรวจสอบและอนุญาตการใช้ข้อมูลของบัตรเพื่อทำการลงทะเบียนบัตรกับเราครั้งแรก และเมื่อคุณใช้บริการ
6.2.5 คุณยินยอมว่า Health Me อาจสั่งขอการอนุมัติเพื่อกันวงเงินในบัตรของคุณ สำหรับมูลค่าเต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมผู้บริโภคของคุณ ซึ่งจะไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณ ระงับธุรกรรม เพื่อการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรของคุณ การกันวงเงินดังกล่าวจะปรากฏในข้อมูลบันทึกรายการบัญชีว่า “อยู่ในระหว่างดำเนินการ” การกันวงเงินในบัตรของคุณ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันต่อ ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงใดๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระด้วย QR PAYMENT
6.2.6 ในกรณีที่การชำระเงินจากบัตรของคุณนั้นทำขึ้นในต่างประเทศ คุณตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการชำระเงิน
6.2.7 หากมี ให้ใช้ทิป คุณอาจใช้ตัวเลือกนี้ในการกำหนดจำนวนทิปตามที่คุณต้องการเมื่อคุณเรียกใช้บริการซึ่งจะถูกรวมเข้ากับค่าธรรมเนียมผู้บริโภคโดยอัตโนมัติหลังจากที่โซลูชั่นได้ถูกมอบให้พาร์ทเนอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนจำนวนหรือนำทิปออกจากการชำระเงิน
6.2.8 Health Me อาจจะระงับธุรกรรม ปิดการใช้งาน หรือจำกัดการใช้งานของบัตร ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการชำระเงิน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปฏิเสธการชำระเงิน หรือการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันทางการเงิน หรือ ในกรณีที่ Health Me มีเหตุให้อาจเชื่อว่าบัตรได้ถูกใช้งานเกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหลอกลวง, ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรม หรือในกรณีที่แกร็บมีเหตุให้อาจเชื่อว่าคุณได้ทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
6.2.9 คุณตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับเรา ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน เมื่อเราร้องขอ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่
6.2.10 คุณตกลงรับผิดชอบ หากมีกรณีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับบัตรของคุณ ต่อบริษัทที่ออกบัตรด้วยตัวคุณเองความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ล่วงหน้า หรือ
7.1. เงื่อนไขการเลิกสำหรับพาร์ทเนอร์:
7.1.1. เนื่องจากผู้บริโภคจะต้องพึ่งพาคุณในให้บริการการขนส่งหรือบริการโซลูชั่น คุณรับทราบว่า หากคุณมีจำนวนการยกเลิกงานที่สูงและ/หรือมีการยกเลิกงานบ่อย หรือการเพิกเฉยต่อการจองของผู้บริโภค การกระทำเหล่านั้น จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสบการณ์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ Health Me
7.1.2. หากคุณจะยกเลิกการจอง การยกเลิกจะต้องเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลการยกเลิกที่ยอมรับได้ ตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน แกร็บสงวนสิทธิในการแก้ไขเหตุผลการยกเลิกที่ยอมรับได้เป็นครั้งคราว การยกเลิกอื่น ๆ ที่ นอกเหนือจากเหตุผลการยกเลิกที่ยอมรับได้ หรือการเพิกเฉยการจอง อาจนำไปสู่การพิจารณาจำกัดการเข้าถึงบริการของคุณ

7.2. เงื่อนไขการเลิกสำหรับผู้บริโภค
7.2.1. เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบาย Health Me คุณอาจยกเลิกคำร้องขอบริการการเดินทางได้ตลอดเวลาก่อนที่คุณจะเริ่มเดินทางกับพาร์ทเนอร์ที่ถูกจับคู่กับคุณ
7.2.2. หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการจองของคุณ หรือไม่ได้ไปยังสถานที่ที่นัดไว้ คุณจะถูกเก็บค่าบริการยกเลิกหรือ ค่าบริการยกเลิกอื่น ๆ ที่แกร็บอาจแจ้งไว้เป็นครั้งคราวผ่านนโยบายการยกเลิกบนเว็บไซต์ของ Health Me
7.2.3. หากคุณคิดว่าคุณถูกเรียกเก็บค่าบริการยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อแกร็บผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือบนเว็บไซต์ของ Health Me เพื่อการช่วยเหลือ แกร็บสงวนสิทธิในการพิจารณาการคืนเงินให้กับคุณตามดุลยพินิจของ Health Me และการคืนเงินนั้น ๆ อาจเป็นในรูปของเครดิตคืนเข้าบัตรที่คุณใช้ชำระเงินในการเดินทางนั้น หรือเป็นเครดิตเพย์หรือวิธีใดก็ตามที่ Health Me เห็นสมควร
8.1. หากคุณเป็นผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน คุณจะเป็นสมาชิกของโปรแกรมความภักดีหรือการสะสมคะแนน ชื่อว่า “Point ” โดยอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการโดย Health Me และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คะแนนสะสม 8.2. Health Me อาจให้รางวัลแก่คุณเป็นคะแนน Point (“คะแนน”) ตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งคะแนนสามารถนำไปแลกเป็นรางวัลในเวลาจองทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทย
8.3. Health Me อาจจัดแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นที่มีการเสนอรหัสเวาเชอร์ ส่วนลด แผนการสมัครสมาชิก หรือข้อเสนอส่งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อใช้บนแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว (“เวาเชอร์”) การใช้เวาเชอร์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ได้ ระยะเวลาแลกใช้ ข้อจำกัด และ/หรือความพร้อมอื่น ๆ เวาเชอร์อาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด หรือบัตรกำนัลอื่น ๆ และอาจมีการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวาเชอร์ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เวาเชอร์สามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น เวาเชอร์นี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ Health Me อาจถอน แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นหรือแผนการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Health Me อาจทำให้เป็นโมฆะ ยุติหรือตัดสิทธิ์คุณ จากโปรโมชั่นหรือแผนการสมัครสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้ให้บริการนี้
8.4 คุณจะได้รับคะแนน เมื่อมีการชำระเงินผ่าน H Coin และ/หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบริการที่ร่วมรายการเท่านั้น การใช้บริการแกร็บบางประเภทจะไม่ได้รับคะแนน ได้แก่ การชำระค่าบริการด้วยเงินสด การเติมเงิน H Coin หรือ การใช้บริการอื่นใดที่เรากำหนดยกเว้นเป็นครั้งคราว
8.5 Health Me อาจให้คะแนนแก่คุณ ตามดุลยพินิจของ Health Me (โปรโมชั่นโค้ดส่วนลด, รวมถึงส่วนลดค่าบริการ ที่แลกจากรางวัลหรือการปรับลดค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการในทางเลือก)
8.6 คะแนนจะถูกคำนวณตามมูลค่าค่าธรรมเนียมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นและจะรวมเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Health Me
8.7 Health Me สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลด อัตราแลกเปลี่ยนของคะแนนที่จะเป็นรางวัลในการทำธุรกรรมซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว
8.8. คุณจะต้องใช้คะแนนที่ได้จากกว่าแลกรางวัลภายในช่วงระยะเวลาที่คะแนนสามารถใช้ได้ จะไม่มีการต่อระยะเวลาใดๆ สำหรับคะแนนที่ยังไม่ถูกใช้และได้หมดอายุการใช้งานแล้ว แกร็บมีสิทธิที่จะทำตามดุลยพินิจของ Health Me ในการจัดการ ต่อคะแนนที่หมดอายุอย่างไรก็ได้ คุณยินยอมที่จะไม่อ้างสิทธิ์ใดๆในคะแนนที่หมดอายุต่อ Health Me
8.9. คะแนนไม่มีมูลค่าทางการเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในกรณีใดๆ คะแนนไม่สามารถซื้อ, ขายต่อ หรือส่งต่อ เพื่อมูลค่าหรือเหตุอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คะแนนจะไม่ถูกถือเป็น ตีความว่า หรือถูกใช้แทนสิ่งมีค่าหรือใช้เป็นตราสารแลกเปลี่ยน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
9.1. ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์อาจจะได้รับการอนุญาตให้ประเมินกันและกันในส่วนของโซลูชั่นที่ได้มีการให้บริการ
9.2. ทุก ๆ การประเมินจะถูกบันทึกลงในระบบของ Health Me โดยอัตโนมัติ และ Health Me วิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด Health Me อาจกระทำการตามที่ Health Me เห็นสมควรซึ่งรวมถึงการระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่บอกล่วงหน้า รวมถึงไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่คุณ
10.1. การร้องเรียนใด ๆ ก็ตามระหว่างผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันเองโดยตรง
11.1. คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหาย หรือการทำความสะอาดที่จำเป็นต้องทำกับ กับทรัพย์สินของพาร์ทเนอร์ ซึ่งเกิดจากการใช้บริการผิดวัตถุประสงค์หรือการละเมิดข้อตกลงการให้บริการนี้ แกร็บอาจอำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือค่าทำความสะอาดอย่างสมเหตุสมผลในนามของพาร์ทเนอร์ผ่านทางช่องทางการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้หรือ เรียกร้องจากคุณเป็นเงินสด ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือค่าทำความสะอาดที่ร้องขอโดยพาร์ทเนอร์นั้นได้รับการยืนยันจาก Health Me แล้ว
12.1. Health Me และผู้อนุญาตจะถือความเป็นเจ้าของในสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแพลตฟอร์มการให้บริการและคำแนะนำอื่น ๆ ไอเดีย คำร้องขอให้ปรับปรุง ข้อเสนอแนะข้อแนะนำหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณหรือฝ่ายอื่นใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการและ/หรือแพลตฟอร์มเป็นผู้ให้ไว้ ข้อตกลงการให้บริการนั้น ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายและจะไม่ถ่ายโอนสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ที่ Health Me หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของ ชื่อของ Health Me โลโก้ของ Health Me บริการ แพลตฟอร์ม แลโลโก้ผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สาม และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม เครื่องหมายการค้าของ Health Me หรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ปราศจากความสงสัยคำว่า “แพลตฟอร์ม”ให้หมายรวมถึง ส่วนประกอบ กระบวนการทำ ลักษณะดีไซน์ด้วย
13.1. คุณตกลงว่าข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การเก็บภาษีอากร อากรขาเข้า ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าอื่น ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และขั้นตอนที่ระบุไว้ว่าต้องกระทำเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและ/หรือปกป้องแกร็บในการอ้างสิทธิหรือตรวจสอบเครดิตภาษีใด ๆ ในการแย้ง การหักลด หรือการคืนเงินในส่วนของภาษีที่ถูกจ่ายไปหรือที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
13.2. หากคุณคือพาร์ทเนอร์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีอากรต่าง ๆ และเงินสมทบตามกฎหมายที่เกี่ยวกับจำนวนเงินในส่วนที่ต้องจ่ายให้กับคุณภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้
14.1. คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Health Me การบริการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทางธุรกิจ การตลาดและแผนโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอื่นใดๆที่มีความเกี่ยวข้องของ Health Me ที่ได้เปิดเผยให้แก่คุณโดย Health Me หรือในนามของ Health Me (ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าขณะหรือหลังวันที่ของข้อตกลงฉบับนี้) หรือที่คุณได้มาจาก Health Me หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่ได้ทำขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลลับดังกล่าวในการใช้บริการเท่านั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจาก Health Me
14.2. หน้าที่ในการรักษาความลับข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
14.2.1.อยู่ในความครอบครองของคุณอยู่ก่อนแล้ว
14.2.2.เป็นหรือจะเป็นข้อมูลสาธารณะโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดหรือเกิดจากความละเลยของคุณ
14.2.3.ได้รับจากบุคคลที่สามที่มีสิทธิในการเปิดเผย หรือ
14.2.4.จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
15.1. Health Me ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัว ประกาศความเป็นส่วนตัวนั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของแกร็บและข้อตกลงภายในนโยบายจะใช้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
15.2. คุณตกลงและยินยอมให้ บHealth Me บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม, ใช้, ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว
15.3. คุณรับทราบว่าแกร็บอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่คุณในระหว่างการใช้บริการ Health Me คุณรับรองและยืนยันว่าคุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่
Health Me ได้เปิดเผยให้แก่คุณเท่านั้น และคุณห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
16.1. ในระหว่างการใช้บริการ คุณอาจได้ติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่แสดงหรือเสนอสินค้าและ/หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น ผ่านแพลตฟอร์ม การติดต่อหรือการตกลงที่เกิดขึ้นนั้นจะผูกพันระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้น โดย Health Me และผู้อนุญาตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดที่เกิดขึ้นจากการติดต่อหรือในการตกลงนั้น ๆ แกร็บหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่รับรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม และไม่ว่ากรณีใด ๆ Health Me และผู้อนุญาต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการหรือวัสดุอื่นใดที่มีบนเว็บไซต์นั้น หรือจากเว็บไซต์ หรือจากพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ด้านการเดินทาง สินค้าและ/หรือบริการอาจร้องขอให้คุณทำข้อตกลงเพิ่มเติมหรือข้อตกลงอื่นที่แตกต่างจากข้อตกลงการให้บริการนี้หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของ Health Me ก่อนการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่งแกร็บไม่ได้เป็นคู่สัญญาและไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสิ่งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลง ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามนั้น คุณรับรู้ว่าข้อตกลงอื่นที่แตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของ Health Me ดังกล่าว อาจถูกใช้บังคับกับการใช้งานบริการจากบุคคลที่สามนั้น Health Me ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเราหรืออนุญาตให้เรามอบให้กับ บุคคลที่สาม หรือสำหรับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
16.2. Health Me ต้องใช้บริการบุคคลที่สามในทำการโฆษณาและการตลาดผ่านบริการ และวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือการบริการและ/หรือสร้างรายได้เพิ่มเติม หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการโฆษณาหรือการตลาด โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อแนะนำเพื่อเลิกติดตามการสื่อสารดังกล่าว หรือเพื่ออัพเดทการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
16.3. คุณได้ยินยอมและอนุญาต Health Me ที่จะรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือการใช้บริการของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ผู้บริโภคหรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกัน คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องระมัดระวังในการดำเนินการและการโต้ตอบทั้งหมดกับบุคคลที่สามที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านบริการ แพลตฟอร์มและ/หรือสื่อโฆษณาหรือการตลาดผ่านบริการที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม
16.4. เราอาจจะใช้ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเลย ความล่าช้า การหมิ่นประมาท การกล่าวโทษ การใส่ร้าย ความเท็จ ภาพลามกอนาจาร ความหยาบคาย ความไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจอื่นใดที่มีอยู่ในเนื้อหาหรือ ผลที่ตามมาของการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ได้เป็นการรับรองหรือตรวจสอบเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และคุณยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
16.5 คุณยอมรับว่า นอกเหนือจากการใช้ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลตามรายการที่ปรากฏในข้อ 8 ส่วน (ข.) แอปพลิเคชันจะใช้ประโยชน์และปรับเปลี่ยนผลการสืบค้นจากบริการและข้อมูลของ Google Maps คุณตกลงที่จะทำตาม (1) ข้อตกลงเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับบริการ Google Maps / Google Earth ttps://maps.google.com/help/terms_maps.html (2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Google ที่ https://www.google.com/policies/privacy/ และ (3) นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของ Google ที่ https://cloud.google.com/maps-platform/terms/aup/ และคุณตกลงว่า ในระหว่างการใช้แพลตฟอร์ม คุณจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
16.5.1คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานเลียนแบบหรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างโปรแกรมแปลกลับ แปล แยกส่วน หรือกระทำการอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของ Google Maps
16.5.2 อนุญาตให้ใช้ต่อ โอน หรือแบ่งให้ใช้ซึ่ง Google Maps
16.5.3 จำหน่าย ขายซ้ำ หรือดำเนินการอื่นใดให้ Google Map พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามในเชิงพาณิชย์ที่ไม่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่ขึ้นกับ Google Maps 16.5.4 เข้าถึง หรือใช้ Google Maps ในลักษณะที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับ Google
16.6 สงวนไว้สำหรับการอ้างอิงที่เป็นความจริง สุจริต และไม่ทำให้เข้าใจผิดผ่านลิงก์ https://www.healthme.app/home ซึ่ง Health Me อาจจัดให้มี Health Me ห้ามมิให้การเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจาก Health Me โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใด เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์อื่นใดที่เชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนั้น จะถูกห้ามไม่ให้ (ก) ทำซ้ำเนื้อหาของแพลตฟอร์ม (ข) โดยใช้เบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมที่กว้างกับเนื้อหาของแพลตฟอร์ม (ค) ) บอกเป็นนัยไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ว่า Health Me รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ง) บิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ รวมถึงความสัมพันธ์กับ Health Me (จ) การนำเสนอข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Health Me และ (ฉ) การใช้โลโก้หรือเครื่องหมายของ Health Me โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Health Me
17.1. โดยการใช้แพลตฟอร์มหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มถือว่าคุณตกลงและยอมรับในการให้บริการ คุณตกลงว่า คุณจะคุ้มครองและปกป้อง Health Me ผู้อนุญาตของ Health Me และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิกพนักงาน, ทนายความและตัวแทน ให้พ้นจากการเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (เช่นค่าทนายและค่าดำเนินการต่าง ๆ และ/หรือการกระทำเพื่อกำกับดูแล)ที่อาจจะเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกันกับ (ก) การใช้บริการ แพลตฟอร์ม และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของบริการหรือแพลตฟอร์ม ในการติดต่อกับพาร์ทเนอร์หรือผู้บริโภค(แล้วแต่กรณี ) ร้านค้าบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ คู่ค้า ผู้โฆษณาและ/หรือ สปอนเซอร์หรือ (ข) การละเมิดข้อตกลงการให้บริการนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีกับบุคคลที่สาม ข้อห้ามและกฎหมายโดยที่จะระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือ(ค) การละเมิดสิทธิที่คุณกระทำต่อบุคคลที่สาม รวมถึงพาร์ทเนอร์และผู้บริโภคที่จับคู่ผ่านการบริการ หรือ(ง) การใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างผิดประเภทของคุณ(จ) เท่าที่สามารถบังคับใช้ได้ ความเป็นเจ้าของ การใช้งานหรือการทำงานบนทรัพย์สินใด ๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึงการจัดหาให้ซึ่งโซลูชั่นไปยังผู้บริโภคผ่านการบริการด้วย
18.1. Health Me จะไม่รับรอง รับประกันหรือการันตีถึงความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม ความพร้อมใช้งาน ความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของบริการ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม Health Me , Health Me ไม่รับรองหรือรับประกันว่า (ก)การใช้งานบริการ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม จะมีความปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากเนื้อหาที่อันตราย หรือสามารถทำงานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นใด (ข) จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคุณ (ค) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลหรือสิ่งอื่น ๆที่ซื้อหรือครอบครองโดยคุณผ่านแอปพลิเคชันจะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคุณ บริการและแพลตฟอร์มที่ได้มอบให้แก่คุณจะเป็นไป “ตามสภาพ” อย่างเคร่งครัด เงื่อนไข การรับรองและการรับประกันทั้งหมดซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม จะได้รับการยกเว้นในที่นี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
18.2 Health Me ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่นที่จัดหาโดยพาร์ทเนอร์หรือโซลูชั่นใด ๆ ที่จัดหาผ่านการใช้บริการ คุณตกลงว่าคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการและโซลูชั่นใด ๆ ที่จัดหาโดยพาร์ทเนอร์ และจะไม่ขอความช่วยเหลือจาก Health Me ในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้
การบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณหรือพาร์ทเนอร์ใช้เกิดความผิดพลาด ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ อยู่นอกเครือข่าย ปิดเครื่องหรือไม่สามารถใช้งานได้แกร็บจะไม่รับผิดชอบในความล่าช้า ความผิดพลาดในการขนส่ง ความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดจากปัญหาเหล่านี้
20.1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการอ้างสิทธิใด ๆ ต่อ Health Me โดยคุณ จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินรวมของจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายจริงและ/หรือต้องได้รับการชำระจากคุณในการใช้บริการ ที่ทำให้เกิดการอ้างสิทธิข้างต้น Health Me และ/หรือผู้อนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลอื่นที่คุณจองบริการหรือโซลูชั่นให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
20.1.1.ความสูญเสีย ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหรือที่เป็นเหตุต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์
20.1.2.การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์
20.1.3.ความเชื่อมั่นใด ๆ ของคุณที่มีต่อความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือการมีอยู่ของโฆษณาใด ๆ หรือ
20.1.4.ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้บริโภค พาร์ทเนอร์ ร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้ซึ่งมีโฆษณาปรากฏบนเว็บไซต์หรือถูกกล่าวถึงโดยการบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม
แม้ว่า Health Me และ/หรือผู้อนุญาตได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว
20.2. Health Me ไม่รับประกันหรือรับรองว่าจะประเมินหรือตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหว หรือสถานที่อยู่ของผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ และคุณสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้อง Health Me จากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า พ่อค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์
20.3. Health Me จะไม่เป็นคู่สัญญาในข้อพิพาทหรือการเจรจาข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้บริโภค หรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงพาร์ทเนอร์ ร้านค้าผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณคือผู้บริโภคระดับองค์กรที่มีบัญชีบริษัทกับ Health Me , Health Meไม่สามารถและจะไม่เข้าร่วมในการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่างคุณและพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงพาร์ทเนอร์ ร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่คุณได้ทำลงไปในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ผ่านการบริการ และ/หรือแพลตฟอร์ม(รวมถึงการตีความที่หมายถึงเช่นเดียวกันทั้งหมด) อยู่ที่คุณแต่ผู้เดียว คุณได้ทำการสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการและ/หรือแพลตฟอร์มของคุณหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ที่ได้มีการแนะนำให้แก่คุณโดยบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม
20.4. คุณภาพของโซลูชั่นที่กำหนดไว้ผ่านการใช้งานบริการนั้นเป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่เป็นผู้จัดหาให้ซึ่งโซลูชันดังกล่าวให้กับผู้บริโภค ซึ่งคุณเข้าใจดี ดังนั้น ในการใช้บริการ คุณอาจจะเจอกับการเดินทางที่มีความเป็นไปได้ว่ามีความอันตราย ไม่น่าพอใจ เป็นภัยต่อผู้เยาว์ ไม่ปลอดภัยหรือน่ารังเกียจ และคุณจะใช้การบริการโดยรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวคุณเอง
21.1. Health Me อาจแจ้งผ่านแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชัน อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณตามที่มีการบันทึกไว้ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมายซึ่งส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของคุณตามที่มีการบันทึกไว้ การดังกล่าวจะถือว่าได้รับแล้ว เมื่อพ้นกำหนด 48 ชั่วโมงหลังการส่งไปรษณีย์(หากเป็นจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมง หลังจากการส่ง(หากเป็นการส่งโดยอีเมล)
คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวมายัง Health Me ได้ (ซึ่งคำบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้รับเมื่อ Health Me ได้รับ) โดยส่งจดหมายผ่านทางผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งหรือส่งจดหมายลงทะเบียนมายัง Health Me โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่มีให้ในแอปพลิเคชัน
22.1.เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ข้อตกลงการให้บริการนี้ และที่ได้แก้ไขเป็นครั้งคราว คุณไม่สามารถโอนสิทธิได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Health Me แต่ Health Me อาจโอนสิทธิเรียกร้องได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ การโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของคุณ ที่ละเมิดข้อนี้จะถือเป็นโมฆะ
23.1.ข้อตกลงการใช้ให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกหรือข้อขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ
23.2 ข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการหรือการบริการ แกร็บและคุณตกลงเจรจาร่วมกันเพื่อพยายามหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาร่วมกันเพื่อหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบถึง ข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ให้นำประเด็นดังกล่าวเสนอสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยส่งต่อไปยังศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) ตามกฎของ THAC ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว (“กฎ”) โดยผู้มีอำนาจในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากข้อตกลงร่วมระหว่างคุณและ Health Me (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคุณและ Health Me ไม่สามารถตกลงในการเลือกผู้ตัดสินชี้ขาดได้ ผู้ตัดสินชี้ขาดจะถูกแต่งตั้งโดย ประธาน THAC ตามที่กฎระบุ ตำแหน่งและสถานที่ในการตัดสินชี้ขาดจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง คุณและ Health Me จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ อย่างเท่า ๆ กัน นอกไปเสียจากอนุญาโตตุลาการต้องการให้มีการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมในลักษณะอื่น เพื่อให้ข้อตัดสินนี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้
24.1.ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงการให้บริการนี้ที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการแต่งตั้งตัวแทน หุ้นส่วน หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการร่วมทุนกับ Health Me
25.1.หากเงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือทำให้บกพร่อง ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง
26.1.ความล้มเหลวของแกร็บในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงการให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นสละสิทธิ์หรือสละข้อตกลงดังกล่าว
27.1.ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Health Me ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ระบุไว้ในที่นี้ และมีผลแทนที่การเจรจาหรือการอภิปรายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย หากคุณได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Health Me ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงถึงข้อตกลงการให้บริการนี้ ข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงการให้บริการนี้และข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แยกต่างหากนั้น คุณตกลงที่จะดำเนินการร่วมกับ Health Me โดยสุจริตเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว บริการบางอย่างที่มีให้บนแพลตฟอร์มอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ
28.1.คุณตกลงว่าเราอาจดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
(1) เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
(2) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
(3) ระงับการทำงานของแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม(รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ / หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ), ตาามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งอาจเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกิจวัตรประจำ การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เราไม่จำเป็นต้องชดเชยให้คุณสำหรับการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการยกเลิกใดๆ

สิ่งที่เราทำ

ใส่ใจทุกรายละเอียด ให้บริการโดยผู้ชำนาญการ ให้คุณหมดห่วงเรื่องสุขภาพ

โลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ซึ่งเรานั้นเชื่อมั่นใน การป้องกัน และ การลงมือทำ และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอยู่เสมอ โดยเราจะมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจ ให้คุณอุ่นใจ จริงใจ รวมถึงพัฒนามาตรการความปลอดภัยใหม่ๆ เพื่อมาตรฐานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
 • ตรวจสอบประวัติของผู้ให้บริการ เพื่อความปลอดภัย พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจะถูกคัดกรองจากขั้นตอนนี้ ก่อนที่จะรับงานได้
 • โปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคู่ค้า เนื่องด้วยเรามีการประกอบธุรกิจกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่สามจำนวนมาก และจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจึงมีโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคู่ค้า เพื่อป้องการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด และช่วยป้องกันตรวจสอบปัญหาต่างๆที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • การป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เรามีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกัน และบล็อก การใช้งาน การใช้แอปเถื่อน การใช้อุปกรณ์ หรือบัญชีที่น่าสงสัย ซึ่งมักถูกใช้ไปในทางที่ผิด เช่นการฉ้อโกงและการประสงค์ร้ายต่อบัญชีผู้ใช้ของเรา
 • การยืนยันบัญชีผู้ใช้ แอปของเรานั้นถูกตั้งโปรแกรมมาให้ตรวจสอบการเข้าใช้บัญชีที่ผิดปกติ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการเข้าใช้บัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจ และป้องกันการพยายามเข้าบัญชีโดยผู้อื่น
 • ให้คะแนนบริการแต่ละครั้ง ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สามารถให้คะแนนการทำงานครั้งนั้นๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้เราระบุสาเหตุของปัญหาได้ หากเกินเหตุบางอย่างขึ้น
 • ติดตามการทำงานและตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ เรามีทีมที่คอยติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของคนผู้ให้บริการโดยเฉพาะ
 • แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตลอด 24 ชม. ไม่ว่าจะมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ เราก็มี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่คอยให้บริการตลอด 24 ชม. ทุกวัน
 • พัฒนามาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล แอปของเราและระบบการทำงานต่างๆ ได้มีการวางระบบความปลอดภัยไว้อย่างดี เพื่อปกป้องบัญชีของคุณ ข้อมูลการใช้ H Coin และข้อมูลส่วนตัว
 • จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ให้บริการ แอปของเราจัดอบรมและกำหนดมาตรฐานที่ผู้ให้บริการจะต้องผ่านก่อนจะไปให้บริการ
 • เปิดรับความคิดเห็น แอปมีช่องทางให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแสดงความคิดเห็น ติชมได้ตลอด 24 ชม.

สิ่งที่คุณควรทำ

 • เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือการล่วงละเมิดใดๆ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้
พฤติกรรมดังต่อไปนี้ถูกห้ามโดยกฎหมาย การทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดด้วยวาจา การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน การฆาตกรรม การลักพาตัว การคุกคาม และการข่มขู่
อย่าขอให้ผู้ให้บริการประพฤติผิดกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณอาจถูกลงโทษภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีการขโมย การปล้น การกระทำที่ป่าเถื่อนหรือทำให้ทรัพย์สินอื่นๆ เสียหาย
หากคุณสงสัยว่าผู้ให้บริการอยู่ภายใต้อิทธิพลคุณมีสิทธิ์ที่จะยุติการให้บริการทันทีและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ในทำนองเดียวกัน อย่าใช้ Health Me เป็นเครื่องมือในการขนส่งยาเสพติด
เคารพผู้ให้บริการของคุณ
ตรงต่อเวลาในวันที่มีการนัดการรับบริการจากทาง Health Me อย่ายกเลิกโดยไม่มีเหตุผลที่ดี
เลือกสถานที่รับที่ถูกต้อง สื่อสารกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อค้นหากันและกัน ยืนยันตัวตนของคนให้บริการ (Health Me ) ก่อรรับบริการ
สำหรับการจองบริการใน Health Me ให้แน่ใจว่าผู้บริการของคุณนั้นถูกต้องและปลอดภัยก่อนทำการจอง พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการทั้งหมดของเราได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ระบบระบุไม่มีการทำนอกเหนือหน้าที่เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้คุณสมบัติ เลือกหลายหน้าที่ (สำหรับบริการดูแลด้านสุขภาพ)
ปฏิบัติต่อผู้ให้บริการด้วยความเคารพตลอดเวลา ห้ามสูบบุหรี่ / สูบบุหรี่ไฟฟ้า อย่าทิ้งขยะ ถ่มน้ำลาย อาเจียน ตะโกน พูดคำหยาบวางขาของคุณลงบนแผงควบคุมกินอาหารหรือเครื่องดื่มหรือปิดประตูแรง คุณต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของแขกของคุณด้วย
อย่าลืมนำสิ่งของและขยะติดตัวไปด้วย
หลังจากการเดินทางหรือการจัดส่งทุกครั้งแสดงความขอบคุณสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับของคุณโดยให้คะแนนการเดินทางและให้ข้อเสนอแนะ
อย่าเก็บหรือเผยแพร่รายละเอียดส่วนบุคคลเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการของคุณ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเสมอ เมื่อทุกฝ่ายปลอดภัยและได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ติดต่อ Health Me เพื่อรายงานเหตุการณ์
คุณต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการมีบัญชี Healtg Me และหมายความว่าผู้เยาว์จะต้องมีข้อมูลของผู้ปกครองด้วย ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข้อกำหนดบริการอื่นๆ ของเราได้ที่นี่ กรุณาอย่าทำการ บุ๊คกิ้งสำหรับคนแปลกหน้า
คุณกำลังใช้บริการการดูแลด้านสุขภาพจำนวนมากหรือผู้ใช้บริการมากกว่า 1 คนหรือเปล่า คุณต้องการรับบริการดเานสุขภาพกับเพื่อนหรือไม่? เลือกบริการ Health Me ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณไม่เช่นนั้นผู้ให้บริการอาจปฏิเสธที่จะรับงานจากคุณ
อย่าใช้ Health Me ตามเงื่อนไขและบริการที่เหมาะสม เนื่องจากเราไม่สามารถให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยของคุณ
อย่าให้บัญชีหรือสร้างบัญชีที่ซ้ำกัน ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเสมอเมื่อสร้างและเข้าถึงบัญชีของคุณการโต้แย้งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมหรือเมื่อมีการเขียนเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ใช้ข้อเสนอและโปรโมชั่นตามที่ตั้งใจเท่านั้น
ตรวจสอบโหมดการชำระเงินของคุณ (รวมถึงรหัสส่งเสริมการขายหรือรางวัลใดๆ ) ก่อนทำการจอง ยืนยันค่าให้บริการสุดท้าย (รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ) ก่อนชำระค่าบริการที่ถูกต้องเสมอตามที่ปรากฏในแอพ Health Me
ปรับปรุงรายละเอียดบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงบัญชีของคุณผ่านแอปพลิเคชัน Health Me อย่างเป็นทางการเท่านั้น เก็บรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ อย่าตอบคำขอใดๆ สำหรับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ ใช้ QR PAYMENT เพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ หากคุณเห็นหรือได้ยินสิ่งที่น่าสงสัย กรุณาติดต่อเรา

เจอเหตุการณ์แปลกๆ สามารถแจ้งได้เสมอ

ที่ Health Me เรายินดียอมรับข้อเสนอแนะ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเข้าข่ายการฉ้อโกง ซึ่งเรามีรางวัลมอบให้คุณหากพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ช่วยให้ประสบการณ์การใช้ Health Me ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปด้วยกัน

Scroll to Top