Healthy on your hand

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

บริษัท สามมิตร เมดิคอล เฮลท์แคร์ จํากัด( บริษัทฯ ) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริษัท และแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงหรืออ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)


1. การเก็บข้อมูล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เมื่อคุณใช้บริการของเรา

- ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง สำหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น เมื่อคุณลงทะเบียน ใช้บริการแอปพลิเคชั่น Health Me! 
เราอาจเก็บข้อมูลบางประเภทหรือทั้งหมดในประเภทดังต่อไปนี้
- ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อเต็มของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ 
- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
- ข้อมูลการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิต
- สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ เช่น ตำแหน่งงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ความชำนาญพิเศษ และสถานะใบอนุญาตทางการแพทย์ เพศ วันเดือนปีเกิด ภาษา วุฒิการศึกษา ที่อยู่ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และข้อมูลบัญชีธนาคาร
- ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป และการประกันสุขภาพ
- ข้อมูลอื่นใดที่คุณให้กับเรา
              
เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการของเรา
เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ อุปกรณ์และตัวระบุโฆษณา ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังการใช้บริการ และวันเวลาที่คุณเยี่ยมชมข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ที่คุณคลิกและหน้าเว็บที่คุณดูในบริการของเรา และข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่นๆ 
เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งบางอย่างเมื่อคุณใช้บริการของเรา
เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สัญญาณ GPS ของอุปกรณ์มือถือ หรือข้อมูลเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ WiFi และเสาสัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียง
เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ
คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ แท็กพิกเซลเป็นภาพขนาดเล็กมากหรือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในภาพหรือที่รู้จักกันในชื่อ "web beacons" หรือ "clear GIFs" ที่สามารถจดจำคุกกี้ เวลา และวันที่ที่ดูหน้าเว็บ คำอธิบายของหน้าเว็บที่มีพิกเซล และข้อมูลที่คล้ายกันจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (บางครั้งเรียกว่า "คุกกี้แฟลช") นั้นคล้ายกับคุกกี้มาตรฐาน ยกเว้นว่าสามารถมีขนาดใหญ่กว่าและถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาโดยเครื่องเล่นสื่อ  ในการใช้บริการคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ได้
เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงสถานะหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณเมื่อระบบหรือแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาดขณะใช้บริการของเรา การตั้งค่าอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงส่วนของเอกสารที่คุณใช้เมื่อเกิดปัญหา หรือเนื้อหาของการสื่อสารของคุณ โดยในการใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้ ข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับการรักษาของคุณ
เราอาจรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยของคุณ การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป ผลการทดสอบและรายงานทางห้องปฏิบัติการและทางพยาธิวิทยา ประวัติทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว และบันทึกเกี่ยวกับการโทรศัพท์และอีเมลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคุณ
เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงผ่านบริการและองค์กรของบุคคลที่สาม เช่น หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook Google หรือ Twitter ผ่านบริการเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับผู้อื่น เราอาจรวบรวมข้อมูลจากบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้


2. การใช้ข้อมูล

โดยทั่วไปเราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- จัดหาและปรับปรุงบริการ
- ติดต่อคุณ
- ทำให้ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลของคุณบรรลุเป้าหมาย
- ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางคลินิกเพิ่มเติมหรือสุขภาพทั่วไปจากเรา หรือในนามของบริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้
- วิเคราะห์การใช้บริการและข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการ
- ปรับแต่งเนื้อหาที่คุณเห็นเมื่อคุณใช้บริการ
- ทำการค้นคว้าโดยใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก
- ป้องกันกิจกรรมที่อาจห้ามหรือผิดกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา (ซึ่งสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรา www.healthme.app) และ
- เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณเมื่อเรารวบรวมข้อมูลของคุณหรือตามความยินยอมของคุณ

3. การแบ่งปันข้อมูล

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความไว้วางใจของคุณ และเราต้องการให้คุณเข้าใจว่าเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมในเวลาใดและกับใคร

- ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานราชการ บริษัทประกันภัย องค์กรจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ หรือกรรมการงานศพ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทางเลือกทางการรักษาและการสนับสนุนให้กับคุณ
- ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ขายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการบริการพิเศษ เช่น การเรียกเก็บเงิน การประมวลผลการชำระเงิน การบริการลูกค้า การปรับใช้อีเมล การวิเคราะห์ธุรกิจ การตลาด (รวมถึงการโฆษณา การตลาดมือถือ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการกำหนดเป้าหมายใหม่ แต่ไม่จำกัด) การโฆษณา การตรวจสอบประสิทธิภาพ การโฮสติ้ง และการประมวลผลข้อมูล ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการที่พวกเขาให้แก่เรา
- พันธมิตรการวิจัย เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรการวิจัยของเราเพื่อดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การแบ่งปันดังกล่าวอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก
- บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเราที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้
- การถ่ายโอนธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กรที่สำคัญ เช่น การขายเว็บไซต์ การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ หรือในกรณีล้มละลายซึ่งเป็นไปได้ยาก
- วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย คำขอการบังคับใช้กฎหมาย การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการสอบถามจากรัฐบาล และเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ สุขภาพ ความปลอดภัย และความปลอดภัยของ บริษัท บริษัทในเครือ ผู้ใช้ หรือประชาชน หากเราถูกบังคับตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สาม เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลในบันทึกของเรา เว้นแต่การทำเช่นนี้จะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือถ้าคุณไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่เรา
- ด้วยความยินยอมของคุณหรือตามการตัดสินใจของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลหรือตามความยินยอมหรือการตัดสินใจของคุณ
หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook Google หรือ Twitter ผ่านบริการของเราเพื่อเข้าสู่บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับผู้อื่น บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ และพวกเขาอาจแจ้งการเชื่อมต่อบนบริการของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง
หากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราเชื่อมโยง คุณควรทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณแบ่งปันนั้นสามารถถูกอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่เหล่านี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขณะเข้าร่วมในพื้นที่เหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะส่งในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้

4. การรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย

คุณควรเข้าใจว่าไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลหรือการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โปรดทราบว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีการป้องกันความปลอดภัย เช่นเดียวกับข้อมูลที่คุณส่งให้เรา และเราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

5. คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่งอีเมลถึงเราที่

[email protected]  , [email protected]

6. การโฆษณา ลิงก์ และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

บริการบางอย่างของเราอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ควบคุม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรธุรกิจเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการโฆษณาอื่นๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านคุกกี้ พิกเซล พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง และเทคโนโลยีอื่นๆ

บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาบนบริการของเราและที่อื่นทางออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจ ความชอบ และลักษณะของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ และการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
บุคคลที่สามบางคนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราเพื่อจัดทำโฆษณาตามความสนใจในบริการของเราและที่อื่นๆ รวมถึงเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมบนบริการของเราเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ เพื่อนำเสนอโฆษณา (จากเราและบริษัทอื่นๆ) ผ่านอินเทอร์เน็ต 
บุคคลที่สามบางคนอาจเข้าร่วมในองค์กรอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการใช้แอพและเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือคุณอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปิดการใช้งานเทคโนโลยีโฆษณาเป้าหมายในแอพมือถือ อุปกรณ์มือถือจำนวนมากอนุญาตให้คุณยกเลิกการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายสำหรับแอพมือถือโดยใช้การตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบการตั้งค่ามือถือของคุณ คุณอาจถอนการติดตั้งแอพของเราโดยใช้กระบวนการถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรือตลาดแอพของคุณ​
หากต้องการยกเลิกโฆษณาตามความสนใจในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทที่เข้าร่วมใน Digital Advertising Alliance หรือโปรแกรมการไม่เข้าร่วม Network Advertising Initiative กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา คุณอาจยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านการตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ แต่ตัวเลือกการยกเลิกอาจใช้ได้กับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เมื่อคุณเลือกไม่ใช้เท่านั้น ดังนั้นคุณควรเลือกไม่ใช้เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณต้องการปิดการเชื่อมโยงข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ หากคุณยกเลิกคุณจะยังคงได้รับโฆษณา แต่โฆษณานั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณ และประสบการณ์ของคุณในบริการของเราอาจลดลง
สัญญาณห้ามติดตามและกลไกที่คล้ายกัน เว็บเบราว์เซอร์บางแห่งส่งสัญญาณ “do-not-track” ไปยังเว็บไซต์ เนื่องจากความแตกต่างในวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์รวมและเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ จึงไม่ชัดเจนว่าผู้ใช้ต้องการให้มีการส่งสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ ขณะนี้เราไม่ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะแก้ไขวันที่ "วันที่มีผล" ข้างต้นและโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมบริการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา